hannover

آخرین اخبار در مورد مسمومیت با گاز

بیدار شدن قاتل خاموش با آغاز سرما

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران نسبت به خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن با آغاز سرما هشدر داد. دکتر عباسی مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: با شروع موج سرما کسانی که در مناطق سرد زندگی می‌کنند و برای گرم کردن محیط از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند در صورت رعایت نکردن موارد ایمنی در معرض مسمومیت و مرگ با گاز مونوکسید کربن قرار دارند.او افزود:افرادی که برای کار به مناطق ییلاقی و سرد می‌روند و از منق ...