hannover

آخرین اخبار در مورد خرید حمایتی

آغاز خرید حمایتی زیتون در استان قزوین

مدیر تعاون روستایی قزوین از آغاز خرید حمایتی زیتون در استان از باغداران به قیمت ۱۶ هزار و ۱۰۰ تا ۲۵ هزار تومان خبر داد. شهرام رحمانی مدیر تعاون روستایی قزوین از آغاز خرید حمایتی زیتون در استان از باغداران به قیمت ۱۶ هزار و ۱۰۰ تا ۲۵ هزار تومان خبر داد و گفت: در این طرح، زیتون‌های دارای کیفیت لازم که قابلیت روغن کشی دارند، خریداری می‌شوند. مدیر تعاون روستایی قزوین اظهار داشت: اتحادیه شرکت‌های تعاون ...