hannover
01 آذر 1401 - 08:35

توسعه فضای سبز تبریز نیازمند احیای قنات‌ها است

شهردار تبریز با اشاره به برنامه ریزی شهرداری برای توسعه ۴۰۰ هکتاری فضای سبز این شهر گفت: برای توسعه این میزان فضای سبز احیای قنات‌های شهر ضروری است. آقای هوشیار با اشاره به اهمیت توسعه فضای سبز برای کاهش آلودگی شهر تبریز گفت: از ۴۰۰ هکتار فضای سبز ۲۰۰ هکتار فضای سبز در محدوده شهر و ۲۰۰ هکتار نیز در حریم تبریز ایجاد می‌شود. فضای سبزوی با بیان اینکه بر اساس گزارش کارشناسان، میانگین بارش سالانه تبریز ۳۳۰ میلی متر است اظهار کرد: این میزان بارش به استاندارد جهانی نزدیک است و از این رو تبریز با مشکل کم آبی مواجه نیست. شهردار تبریز ادامه داد: با توجه به اینکه مقدار قابل توجهی از نزولات آسمانی تبخیر شده و مقداری نیز به دلیل ترکیب شدن با نمک غیرقابل استفاده می‌شود احیای قنات‌های این شهر برای تامین آب مورد نیاز برای توسعه فضای سبز شهری را ضروری دانست. نزولات آسمانیآقای هوشیار با اشاره به موفقیت تجربه احیای قنات امام جمعه در منطقه ۵ شهرداری تبریز اضافه کرد: اگر بتوان قنات‌های تبریز را احیا کرد موضوع کمبود آب‌های سطحی تا حدودی مرتفع می‌شود. احیای قناتوی یادآوری کرد: میزان آسفالت در شهر‌ها نیز افزایش یافته و این موضوع نیز باعث تبخیر و هدررفت آب شده و از سوی دیگر سیاست غلط نمک پاشی در سال‌های گذشته نیز در کاهش کیفیت و سختی آب اثرگذار بوده است. آقای هوشیار با بیان اینکه با احیای قنات‌ها می‌توان خاک را مرطوب نگه دارد افزود: اگر چند سال در مدیریت انرژی تجدیدناپذیر تمرکز کرده و برنامه ریزی شود می‌توان وضعیت فضای سبز شهر را بهبود بخشید. بر اساس اعلام کارشناسان حوزه فضای سبز، سرانه کمی فضای سبز تبریز شامل تمامی فضا‌های سبز در اختیار شهرداری حدود ۱۶ مترمربع و سرانه کیفی فضای سبز شامل پارک‌ها حدود ۴.۷ مترمربع است. بر اساس استاندارد سرانه کمی فضای سبز باید ۲۵ مترمربع و سرانه کیفی فضای سبز حدود ۱۵ مترمربع باشد. باشگاه خبرنگاران جوانآذربایجان شرقیتبریز
شناسه خبر: 872515