hannover
28 آبان 1401 - 12:06

بیدار شدن قاتل خاموش با آغاز سرما

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران نسبت به خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن با آغاز سرما هشدر داد. دکتر عباسی مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: با شروع موج سرما کسانی که در مناطق سرد زندگی می‌کنند و برای گرم کردن محیط از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند در صورت رعایت نکردن موارد ایمنی در معرض مسمومیت و مرگ با گاز مونوکسید کربن قرار دارند.او افزود:افرادی که برای کار به مناطق ییلاقی و سرد می‌روند و از منقل، پیک نیک و ... برای گرم کردن محیط استفاده می‌کنند در صورت سوختن ناقص  این وسایل و بسته بودن فضا در معرض خطر هستند. پزشکی قانونی مازندرانعباسی بر رعایت نکات ایمنی در نصب و به کارگیری وسایل گرمایشی در فصل پاییز و زمستان تأکید و به هم میهنان توصیه می‌کند در فصل پاییز و زمستان هم میهنان در استفاده از وسایل گرمازا که عمدتا به سیستم گاز شهری متصل است، نهایت دقت را داشته باشند. او گفت:هم‌میهنان ضمن استفاده بهینه از وسایل گرمازا، به توصیه‌های ایمنی در خصوص سالم بودن و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی و مسیر خروجی گاز مونوکسید کربن از دودکش این وسایل توجه کنند. باشگاه خبرنگاران جوانمازندرانساری
شناسه خبر: 864802